Üldised renditingimused

 1. Vajalikud dokumendid.
  Sõiduki rentimiseks Peab isik olema vähemalt 21aasta vanune ja omama B-kategooria juhiluba , minimaalse juhistaaziga 2aastat. Rentimiseks on tarvis esitada juhiluba ja pass/id kaart. Kui rentnikuks on juriidiline isik, peab lepingu sõlmima juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes peab esitama volitusi tõendavad dokumendid(volitus, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia)
 2. Broneerimine.
  Sõiduki broneerimistasu on 240EUR. Broneeringu kinnitamiseks loeme tasu laekumist Rendikas OÜ arveldusarvele EE617700771003742005 LHV Pank AS. Broneerimistasu jäetakse Rendikas OÜ arvele rendi tagatisrahaks deposiiti. Deposiidiks olev raha tagastatakse peale renti, kui rendifirmal puuduvad rahalised nõuded või pretensioonid. Broneeringu tühistamisel broneerimistasu ei tagastata.
 3. Deposiit.
  Sõiduki rentimisel peab rentnik maksma tagatisraha 240EUR, mis lepingu lõpetamisel ja pretensioonide puudumisel tagastatakse.
 4. Rendiperiood ja läbisõit.
  Minimaalne rendiperiood on 1ööpäev(hooajal võib olla pikem) .Kui sõiduk tagastatakse rohkem kui 30minutit hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, lisatakse kogusummale 1ööpäeva tasu. Seepärast soovitame aegsasti teavitada rendifirmat tagastamise aja ja/või koha suhtes. MEIE SÕIDUKITEL POLE LÄBISÕIDUPIIRANGUT.
 5. Tasumine.
  Eeldatav renditasu ja deposiit tasutakse enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist. Tasuda võib ülekandega või sularahas.
 6. Kindlustused.
  Meie sõidukite rendihind sisaldab Kasko kindlustust omavastutusega 240EUR(välismaal kahekordne) ja vargakindlustust rentija omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvi ja vejed pole kindlustatud ja nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Sõiduki ärandamise või varguse korral on retina kohustatud estama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kindlasti teavitage ka rendifirmat(kontaktid leiate rendilepingult).
 7. Leping.
  Enne lepingu allkirjastamist palume see kindlasti läbi lugeda, vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.
 8. Sõitmine välismaale.
  Rentnik võib sõidkiga sõita ainult neisse riikidess, mis on märgitud rendilepingule. Väljaspoole Euroopa Liitu sõitmiseks tuleb rendifimat teavitada väheamlt 14päeva enne rendiperioodi algust.
 9. Sõiduki seisukord.
  Sõiduk antakse üle tangituna, tehniliselt korras, pestud ja puhtana. Sõidukit kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ja märkida puudused(nt kriimud, mõlgid) rendilepingusse, selle tegemata jätmisel võite jääda süüdi vigastuste eest, mis sõidukil juba varasemalt olid. Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda sõiduki rikkest ning kui seoses sellega reis katkeb või viibib. See on rendirisk. Selle vältimiseks palume kindlasti sõlmida reisikindlustuse.
 10. Kütus.
  Sõiduk antakse üle täis kütusepaagiga ja see tuleb tagastada täis paagiga. Vastasel juhul arvestatakse leppetrahv 1,5korne kütuse jaehind(tanklas tagastamise ajal)iga puuduva liitri kohta. Valesti tangitud kütuse tekitatud kahju korvab rentnik.
 11. Sõiduki üleandmine ja tagastamine.
  Rendiperiood alga rendipäeval kell 10.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 10.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk tuleb tagastada väljast ja seest puhtana, nagu see oli sõiduki rendile võtmise hetkel. Kui seda pole tehtud lisandub 40EUR lõpphinnale(20EUR sisepuhastus ja 20EUR välipesu). Sõidukil ilmnenud vead, mida polnud sõiduki rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel.
  Sõidukis on keelatud vedada lemmikloomi, suitsetada ja tarbida alkoholi. Selle rikkumisel leppetrahv 100EUR.
 12. Liiklustrahvid.
  Rendiperioodil põhjustatud liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms kuuluvad rentniku poolt täielikult hüvitamisele tagantjärgi.