Renditingimused

Üldtingimused

Rentimiseks on vajalik kehtiv juhiluba ning isikut tõendav dokument (ID kaart või pass). Rentnik peab omama B-kategooria juhiluba. Kui sõidukit rendib ettevõtte, siis peab lepingu allkirjastama juhatuse liige või volitatud isik. Rentnikule antakse üle tangitud, puhastatud ning tehniliselt korras sõiduk vastavalt tellitud varustusega. Sõidukit vastu võttes/üleandes teostatakse sõiduki kontroll kus fikseeritakse avastatud vigastused ja puudujäägid (sh kriimustused, puuduv või katkine varustus jms).

Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad rentnikule tuleneda matkaauto tehnilisest rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Sõiduk antakse rentnikule üle täidetud kütusepaagiga. Sõiduki tagastamisel mitte täis kütusepaagiga arvestatakse renditasule juurde tasu puuduoleva kütuse iga liitri eest vastavalt Alexela kehtivale hinnakirjale ning lisandub tasu tankimise eest. Rendileandjal on õigus antud puudused kinni pidada tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

Broneerimine, tagatisraha ning tasumine

Matkaauto broneerimistasu on 50% rendiperioodi kogumaksumusest. Broneerimine on kinnitatud kui broneerimistasu on laekunud RENT&RIDE OÜ arveldusarvele ning see tuleb tasuda 1 päeva jooksul alates rendileandjalt vastavasisulise arve saamist broneeringu kinnituse kohta. Rentnikule kinnitatud broneeringutele võib teha muudatusi alates reserveeringu tegemise kuupäevast kuni vähemalt 45 päeva enne kokkulepitud rendiperioodi algust ning seda vaid juhul, kui rendileandjal on võimalik pakkuda alternatiivseid võimalusi broneeritud kuupäevade muutmiseks. Broneerimistasu ei tagastata, vaid see arvestatakse renditasu sisse. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata.

Sõiduki rentnik maksab lepingu nõuete täitmise tagatisraha 600 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuete puudumise korral rentnikule tagastatakse. Ülejäänud renditasu ning tagatisraha tasutakse enne rendiperioodi algust rendilepingus kokkulepitud tähtaegadel. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Renditasu on võimalik tasuda nii pangaülekandega kui sularahas. Rendihind sisaldab kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse maksumust.

Kindlustus ja vastutus

Sõiduki rendi hind sisaldab kaskokindlustust (avarii, vandalism) rentniku omavastutusega 600 EUR ja varguskindlustust rentniku omavastutusega 15% sõiduki maksumusest (sõiduki väärtus toodud rendilepingus). Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas.

Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest politseisse ja võtma kirjaliku tõendi õnnetuse toimumise kohta koos asjaolude selgitamisega kindlustuse jaoks. Tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktandmed leiate rendilepingult). Kõik rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Üleandmine,  tagastamine ja rendiperiood

Rendiperiood algab esimesel rendipäeval alates kell 12:00 ning lõppeb rendiperioodi viimasel päeval hiljemalt kell 12:00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Sõiduk peab olema tagastatud rendiperioodi lõppedes kokkulepitud kohta. Sõiduk tagastatakse täis kütusepaagiga, puhastatuna, reoveepaak ning WC-kassett tühjendatuna. Kui sõiduk tagastatakse mitte täis kütusepaagiga ja koristamata ning see ei ole eelnevalt rentniku ja Rendileandja vahel kokkulepitud siis teostatakse koristustööd ja tankimine hinnakirja alusel.

Autos ei tohi ilma eelneva kokkuleppeta vedada lemmikloomi. Sõidukis suitsetamine on keelatud. Sõiduki tagastamisel kuulub välipesu sõiduki rendihinna sisse. Sõiduki tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja rentnik koos. Sõidukil läbisõidupiirangut ei ole.

Lisavarustus

Vastavalt poolte kokkuleppele antakse rentniku kasutusse lisavarustus, mille nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

Sõiduki kasutuspiirkond

Klient ei tohi renditud sõidukiga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Sõiduk on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist.

Meeldivaid reisi -ja sõidukogemusi soovib Rent&Ride OÜ meeskond!

MATKABUSSI RENT

Back to top